Ak o slovnom spojení Microsoft SharePoint počujete prvý krát, tak si v nasledujúcom článku vysvetlíme, o čo vlastne ide. Microsoft SharePoint možno charakterizovať ako aplikačnú platformu, ktorá bola vyvinutá spoločnosťou Microsoft. Táto platforma slúži na vytváranie webov pre organizácie a slúži tiež ako skutočne bezpečné miesto pre ukladanie, zdieľanie, či usporiadanie rôznych informácií, ku ktorým je