Porovnanie internetových pripojení

monitor-329512_1280

Možnosti pripojenia sa na internet je dnes veľké množstvo. Pre aký sa rozhodnete, je len na vás prípadne možnostiach pripojenia vo vašej domácnosti. Výhody, ale aj nevýhody rôznych pripojení sa dočítate v tomto článku.

ADSL pripojenie
Pre užívateľov používajúcich pripojenie prostredníctvom vytáčaného (dial up) pripojenia, či už bežného alebo ISDN, sú najdôležitejšími výhodami rýchlosť a fakt, že ADSL je spoplatňované ako flatrate. Znamená to, že užívateľ naďalej nemusí sledovať dobu, počas ktorej je online – môže surfovať koľko chce.

Nevýhodou ADSL pripojenia je to, že službu je možné využívať iba v jednej lokalite (služba je fyzicky viazaná na konkrétnu telefónnu prípojku, na ktorej je zriadená).

DSL vs. WIFI

Užívatelia využívajúci „mikrovlnné“ pripojenie, teda WIFI majú určité požiadavky na parametre pripojenia – či už je to garantovaná rýchlosť, rýchlosť odozvy alebo poskytovaný technický servis. Práve fakt, že na rozdiel od mikrovlnnej technológie (ktorá je plne v rukách poskytovateľa pripojenia) drôty, po ktorých bude realizované pripojenie prostredníctvom ADSL, patria tretej strane (nie sú vlastníctvom poskytovateľa internetu) Akékoľvek zmeny (napríklad rýchlosti) alebo technické problémy nebude teda možné riešiť okamžite.

Užívatelia, ktorí využívajú pripojenie prostredníctvom metalických digitálnych okruhov, optických vlákien, prípadnetechnológie FWA, majú špeciálne požiadavky na kvalitu a charakter služby, rýchlosť a stabilitu pripojenia, od ktorých sa odvíja možnosť využívania ďalších aplikácií. Práve tieto požiadavky spôsobujú, že pre týchto užívateľov nie je pripojenie prostredníctvom ADSL dostatočne vyhovujúce. A DSL sa využíva v obmedzenom počte či domácnostiach.
Výhody ADSL sú nízke zriaďovacie náklady – nie je nutné zriaďovať samostatnú prípojku. Nižšie prevádzkové náklady.
Nevýhody ADSL je nízka úroveň technickej podpory. Pripojenie bez možnosti SLA (Service Level Agreement – garantovanie dohodnutých parametrov pripojenia). Ako aj negarantovaná rýchlosť.